Sertifikalandırma Feragatnamesi ve Başvuru Formu

Bu feragatnamelerin ve başvuru formu Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler Sistemi Ekibi dışında, sertifikalı bir eğitmenden Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler Eğitimi alan her öğrenci tarafından doldurulmalıdır.

Eğitimci Adı :
Eğitimci Adresi :

Öğrenci Adı :
Öğrenci Adresi :
Email :
Telefon :
Doğum Tarihi :

Dersin Tarihi :
Dersin Yeri :

⃞ 1. Modül Sınıfı
⃞ 2. Modül Sınıfı
⃞ Eğitmenlik Sınıfı
⃞ Uzman Eğitmenlik Sınıfı

1- Feragatname ve İbraname

Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler teknikleri ve metodlarının ne ders süresinde ne de yukarıda işaretlenen seminerlerde ve hatta diğer her hangi bir zamanda kullanımı sırasında oluşabilecek zarar, hastalık, zaiyat, sakatlanma, ters etkilerin hiç biri için bir Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler öğretmeni ya da sertifikalı uygulayıcısı ya da eğitmenin ya da Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler Şti., onun hissedarları, memurları, acentaları ya da temsilcilerini sorumlu tutmayacağımı bildirmektesiniz.

Politikamızi Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler’in medikal bakıma yardımcı olması ancak onun yerine kullanılmamasıdır. Bu kursta herhangi belirli bir medikal bilgi ya da öğreti almayacağınızı bildiğinizi kabul etmektesiniz. Eğer şu anda herhangi bir sağlık bakım tedarikçisinin hizmetini almaktaysanız, bizler sizin için öngörülen bütün bu tedavilere devam etmenizi önermekteyiz. Eğer belirgin sağlık sorunları yaşadığınıza inanıyor ya da herhangi bir sebepten ötürü medikal bakıma ihtiyaç duyuyorsanız, en kısa zamanda doktora görünmenizi tavsiye ederiz.

2- Marka Kullanımı Lisansı ve Sertifikası Başvurusu

Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler Sistemi, Refik Korkmaz tarafından bulunmuş ve geliştirilmiş olan bir enerji ile iyileştirme teknikleri sistemidir. Sertifikalı Eğitmeniniz tarafından ya da yukarıda işaretlediğiniz sınıflardan birinde öğretilen teknikleri öğrenmek istemektesiniz. Bunu kendi faydanız için ya da Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler Sistemi faydalarını diğerlerine öğretmeyi öğrenmek için yapmak isteyebilirsiniz. Her iki durumda da bu Sertifikalandırma Feragatname ve Başvuru Formunu okumanız ve anlamanız önemlidir.

Sertifikalı bir Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler Uygulayıcısı olmanızı değerlendirilmesi ve sizi veritabanına kaydedebilmemiz için, Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler’e gerekli evrakları göndermelisiniz. Bilgilerinizin websitesinde yayınlanması gerekli değildir anca veritabanında listelenmiş olması gerekmektedir. Yalnızca sertifikalı “Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler” Uygulayıcıları kendilerini Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler Uygulayıcısı olarak adlandırabilirler ya da Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler’e ait markaları kullanabilirler.

2.1 Refik Korkmaz kimdir?

Refik Korkmaz

Bilinçaltı Dili ve Mucizeler Sistemi’nin Kurucusu, 1972 doğumlu, yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. (1996). Trabzon halk kültürü üzerine dört yıllık alan araştırmaları yaptı ve konu üzerine dört kitap yayınladı (2000).

Edebiyat araştırmalarında mitolojiden hareketle Türk, Yunan, Arap, İran, Hint ve Çin mitolojilerinin ulaşılabilecek en eski yazılı ve sözlü kaynaklara kadar karşılaştırmalı araştırmalar yaptı. Bu konuda 25 yıl çalışan Refik Korkmaz, “Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili Eğitimi” “Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler” Eğitimini ortaya çıkardı. 2017’den itibaren bu eğitimleri psikologlara, doktorlara, eğitimcilere ve araştırmacılara sunmaktadır.

İnsan bilinçaltının; milletlerin bilinçaltlarının küçük bir modeli olduğunu keşfeden Refik Korkmaz, dış dünyadaki kavramların bilinçaltımızdaki ve paralel evrenlerdeki karşılıklarını seminerlerinde anlatmaktadır. Refik Korkmaz, bilgilerini geniş halk kitlelerine ulaştırabilmek için “Rüyaların Efendisi” romanını yazdı (2009).

Bir yıl gibi kısa bir sürede 14 ülkede verdiği 180 eğitimde 1600 “Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler Eğitmeni”, 3.400 “Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler Uygulayıcısı” yetiştirdi; binlerce hastayı iyileştirdi ya da onların hayatlarına değer (MUCİZE ÖTESİ) kattı.

2.2 Bu terimler neden markalıdır?

Markanın amacı, kamuya sunulan hizmetler ve ürünlerin kimin tarafından üretildiğinin dünyaca bilinmesidir. Bir kelime, cümle ya da sembol markasının sahibi, diğer kişileri onun markasını kullanarak kendi ürün ve hizmetlerini satmaktan alıkoyma hakkına sahiptir çünkü aksi takdirde kamu, ürünün ve hizmetlerin kaynağının kim olduğu hususunda yanlış yönlenme ve karışıklık yaşar. Marka sistemi, ürün ve hizmet alıcılarının ne aldıklarını ve kimden aldıklarını bilmelerine; bu da kullanıcının yanlış yönlendirilmeden korunmasına yardımcı olur. Ve, bu sistem, marka sahibinin ününün başkaları tarafından yaplan şeylerden ötürü zarar görmesinden korunmasını sağlar.

Açıkçası Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler’in ünü hakkında endişelerimiz var. Bizim öğrencilere sunduğumuz şey, bilgidir. Bu bilgiyi bir öğrenciye aktardığımız zaman, öğrenci bu bilgi ile istediğini yapmakta özgürdür. Bir öğrenci bu bilgiye yeni unsurlar ekleyebilir ya da öğrettiğimiz unsurlardan bazılarını çıkarabilir. Bu olası bir durumdur ancak bir öğrenci bunu yaparsa, sonuçları iyi yad a kötü, artık bizim öğrettiğimiz şeyden Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler doğmamaktadır. Bu üzerinde kontrol sahibi ya da kefil olamayacağımız bir durumdur. Bu sebepten ötürü, adımızın bu tarz şeylere iliştirilmemesini tercih etmekteyiz.

Marka sistemi “Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler” olarak kamuya sunulan şey üzerinde kontrol sahibi olmamızı sağlamaktadır. Marka haklarını bu kelimeler ve sembollerle talep ederek, bizler “Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler” öğreten ve uygulayacan yalnızca bu öğrencilerin markamızı kullandıklarından ve kendilerini “Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler” Uygulayıcısı ve Eğitmeni olarak adlandırdıklarından emin olabiliyoruz.

2.3 Eğer markalar bizimse, sizler onları nasıl kullanabilirsiniz?

Sertifikalı bir Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler uygulayıcısı bizim markalarımızı kullanmak için lisans alır. Bu lisans, tarafımızdan verilen, bu sözleşmenin koşullarına uygun şekilde kullanmak şartıyla markalarımızı kullanmanıza müsaade eden yazılı bir izindir.

2.4 İşbu sözleşme dahilinde haklarım ve mecburiyetlerim nelerdir?

Bu feragatnamelerin, ibraname ve başvuru formunu imzalayarak, sınıf süresinin tamamına katılara, bütün kayıt ödemeleri ve Sertifikalı eğitmeniniz tarafından talep edilen diğer bütün ücretleri ödeyereki ve eğitim çalışmanızı başarı ile tamamlayarak Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler tarafından bir Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler uygulayıcısı olarak tanınmaya hak kazanırsınız. Sertifikalı bir Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler uygulayıcısı olarak, sözleşmenizin şartlarına uymamanızdan ötürü sertifikanız iptal olana ya da sözleşme tarihini takiben bir yol dolana kadar aşağıdakileri yapmaya hak kazanırsınız:

Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler sertifikalı olduğunuz sınıflarınızın isimleri gibi markalarımınızın kullanımı için tarafımızdan izin almış olacaksınız ve bu şekilde bu sınıflarda size öğretilen teknikleri öğrenmiş olan bir Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler uygulayıcısı olarak adlandırabilirsiniz.

İsminiz, yeriniz, iletişim bilgileriniz ve sertifikasyonlarınızı eğer dilerseniz web sitemizde listeleyeceğiz.

“Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler”i sertifikasyonunuzda yer alan hükümler altında uygulamanız gerekmektedir.

Güncellenmiş sınıflara ya da daha yeni kurslara ya da sertifikasyonunuzu bir yıl süreyle daha uzatmak için en sınıflara, güncellenmiş sınıf tekrarına katılmanız gerekecektir.

2.5 Nasıl sertifikalı olacağım?

Bu sınıf tamamlandığında eğitmeniniz size bilgilerinizi ve tamamlanmış başvurunuzu gönderecektir. Eğitmeniniz sertifikanızı işleyecek ve ardından Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler’in Sertifikalı bir Uygulayıcısı olarak tanınmanız için evraklarınızı bize gönderecektir, böylece Lisansınız, Markalarımızı ve Uygulama Hükümlerini içerecektir.

Sertifikanızın bir parçası olacak olan uygulama hükümler, Lisans sözleşmesi hükümleri ve diğer çeşitli hükümleri eğitmeninizden alabilirsiniz. Lütfen bunları gözden geçirin. Sertifikanızı aldığınızda, bir Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler uygulayıcısı olarak uygulamalarınız ve markalarımızın kullanımı, Sertifikasyondaki hükümler ve koşullar arasında yer alacaktır. Bu formu tamamlayarak ve Sertifikasyon ve Lisans sözleşmesini kabul ederek, bu hükümler ve koşulları beyan etmektesiniz.

Ben, aşağıda imzası olan öğrenci, Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler’in bir uygulayıcısı olarak sertifikalandırılmak ve kendimi bir Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler uygulayıcısı olarak adlandırılmak ve Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler’e ait olan diğer markaları kullanmak için başvuruyor ve bağlayıcı hükümler ve koşullara uyumayı kabul ediyorum.

Tarih :
İmza :
Kayıtlı İsim :